Meer resultaten voor hoogstammige boom

hoogstammige boom
 
Vrijstellingen omgevingsvergunningsplicht kappen bomen buiten bos Agentschap voor Natuur en Bos.
bde hoogstammige bomen zijn hoger dan de afstand tussen de voet van de boom en de vrije rand van de bestaande spoorweg. het vellen van hoogstammige bomen die geen deel uitmaken van een bos, op openbaar domein, mits in de onmiddellijke omgeving in het eerstvolgende plantseizoen een heraanplanting gebeurt.
Het veldwetboek nl.
Artikel 35 van het veldwetboek legt een minimumafstand voor beplantingen op ten opzichte van het naastliggende terrein. Hoogstammige bomen mogen slechts op een door vast en erkend gebruik bepaalde afstand geplant worden; bij ontstentenis van zodanig gebruik mogen hoogstammige bomen slechts op twee meter, andere bomen en levende hagen slechts op een halve meter van de scheidingslijn tussen twee erven worden geplant.
Omnius.
Hierbij is het belangrijk dat niet te kort op de perceelsgrens geplant wordt! Niets is immers vervelender dan een prachtige boom of haag te moeten uitdoen omdat je buurman bezwaren maakt. Hou rekening met volgende tips.: Een levende haag moet op ten minste 50 cm van de perceelsgrens geplant worden; een dode haag dit is een haag die niet uitschiet mag geplant worden tot op de perceelsgrens. In de wet staat niet hoe hoog een haag mag worden. Deze maximale hoogte verschilt van plaats tot plaats. U kan hiervoor informeren op de bouwdienst van uw gemeente. In de gemeente Genk laat men hagen toe tot 2 m hoogte. Tegenwoordig wordt ook veel gebruik gemaakt van de draadafsluitingen die men laat begroeien met klimop: hiervoor geldt dezelfde regel als voor afsluitmuren: zij mogen op de perceelsgrens geplaatst worden. Hier maakt men steeds een onderscheid tussen zogenaamde hoogstammige bomen en laagstammige bomen.
Hoe ver moeten bomen en planten van de scheiding staan.
06 12 2015. In het zogenaamde Veldwetboek staat dat hoogstammige bomen op 2 meter van de scheiding moeten staan en laagstammige en levende hagen op 50 centimeter. Die afstand wordt berekend vanaf de kern van de boom tot aan de scheidingslijn.
Wettelijke plantafstanden in vlaanderen.
Hoogstammige bomen mogen slechts op een door vast en erkend gebruik bepaalde afstand geplant worden; bij ontstentenis van zodanig gebruik mogen hoogstammige bomen slechts op twee meter, andere bomen en levende hagen slechts op een halve meter van de scheidingslijn tussen twee erven worden geplant. Fruitbomen van welke soort ook mogen als leibomen, aan elke kant van de muur tussen twee erven, geplant worden zonder dat een afstand in acht wordt genomen. Is die muur niet gemeen, dan heeft alleen de eigenaar het recht hem als steun voor zijn leibomen te gebruiken. Als we dit artikel ontleden stuiten we op de term vast en erkend gebruik. Hiermee bedoelt men dat gemeenten afwijkende plantafstanden kunnen hanteren indien die geregistreerd zijn. De kantonnale vredegerechten zijn in die gevallen op de hoogte van de afwijkende minimale afstanden. Navraag bij alle Vlaamse vredegerechten leerde ons dat de afwijkingen beperkt zijn en geconcentreerd in de buurt van de Vlaamse Ardennen. Om te bepalen of de 2 m grens werd gerespecteerd meet men de afstand vanaf de perceelsgrens tot aan het middelpunt van de boom.
Magda? Mag mijn buurman bomen nabij de perceelsgrens planten? Tuinaanleg Livios.
Meer bepaald stelt artikel 99 van het decreet van 18 mei 1999 betreffende de ruimtelijke ordening dat als hoogstammige boom beschouwd wordt elke boom die op een hoogte van 1 meter boven het maaiveld een stamomtrek van 1 meter heeft.

Contacteer ons